top of page

RESULTS

2023 Season 2

Circle Nature Beauty Brand Skincare Cosmetics Logo (2).png

 

Special Awards

GRAND PRIZE

Neuma Quarte

EXCELLENT MUSICIANSHIP SPECIAL PRIZE

Nachayada Tengprasert / Nuria Ángel López / Makoto Asaizumi / Ow Yong Shao / Zhang Youjie / Andrea Tarantino / Enya Chang Shan Yann / Articha Satavatin / Hok Ling Lam Titus / jiayun Li / Eunjo Leem

EXCELLENT TECHNIQUE SPECIAL PRIZE

Pia Majerič / Neuma Quartet / Prem Tharahirunchot / Emily Katniss / Swansea Siu / Enya Wong / JUNDA WU / Tiffany Zhang / Tang Pui man / Yuan Chang / Tian Wang / Howard Zhou / Michał Selwesiuk / Shotika Pruksananont / Yejune Yong

 

Concerto Category

GOLD PRIZE

Rafał Marek Wiśniewski, Violin

Tang Pui man, Harp

SILVER PRIZE

Swansea Siu, Violin

Tamzin Levy, Cello

BRONZE PRIZE

Tristan Nolan, Violin

Amalia Mendez, Piano

 

Sonata Category

GOLD PRIZE

Enya Wong / Makoto Asaizumi, Piano

JUNDA WU, Violin

SILVER PRIZE

jiayun Li, Piano

Gabrielle Scott, Violin

BRONZE PRIZE

Maurizio Santilli, Cello

Lyndon Thompson / Bai Weng, Piano

Garren Loupe, Violin

 

Etude Category

GOLD PRIZE

FONG CHING, Piano

SILVER PRIZE

Rafferty Carlson, Piano

BRONZE PRIZE

Priour Couillard, Viola

Zhang Xun, Piano

 

Romantic A (Under Age 17) Category

GOLD PRIZE

Swansea Siu, Violin

SILVER PRIZE

FONG CHING, Piano

BRONZE PRIZE

Flynn Li, Piano

 

Romantic B (Over Age 17)

GOLD PRIZE

Pitipat Chitchulanon, Piano

Hok Ling Lam Titus, Violin

SILVER PRIZE

Asiya Whitney, Violin

Dominique Gorin, Cello

BRONZE PRIZE

Miriam O'Connor, Piano

Lucinda Mcgowan, Violin

 

Classical A (Under Age 17)

GOLD PRIZE

Yilin Zhang, Cello

SILVER PRIZE

Flynn Li, Piano

BRONZE PRIZE

Lionel Mery, Cello

 

Classical B (Over Age 17)

GOLD PRIZE

Makoto Asaizumi, Piano

SILVER PRIZE

Lu Wei, Piano

BRONZE PRIZE

Wesley Keller, Piano

 

Modern B (Over Age 17)

GOLD PRIZE

Tang Pui man, Harp

SILVER PRIZE

Lucinda Mcgowan, Violin

BRONZE PRIZE

Zhao Xinyu, Harp

Ranier Fredette, Piano

 

Original Composition

GOLD PRIZE

Andrea Tarantino

Carlo Maria Clemente

SILVER PRIZE

JIABIN WU

Pitipat Chitchulanon

BRONZE PRIZE

Marsh Hay

Nelson Andrews

 

Chamber Music

GOLD PRIZE

Sławomira Wilga, Michał Nowak,Nela Zaforemska,Agata Nowak, String Quartet

Qingran You/Mengqi Qian/Chengzhan Wu/Chengyue Wen, String Quartet

SILVER PRIZE

Joshua Navarro, Piano Trio

Mitchell & Steven Watson, Guitar Duo

BRONZE PRIZE

Verrall Lamarque, Nicolas Viverette, Piano Duo

YIBAI ZHOU & TIANLE QIN & WANG SU, String Trio

 

National Music

GOLD PRIZE

Chan Zi Xuan Natalyn

SILVER PRIZE

Vincent Espinoza

BRONZE PRIZE

TIANLE QIN

 

Professional (No age limit)

GOLD PRIZE

Michael Paouris, BOUZOUKI

Charity Mapletoft / Sui Yiran, Vocal

Rick Johannes Peperkamp, Conducting

Tang Pui man, Harp

Connor McQuillan / Yuan Chang, Piano

Tian Wang, Saxophone

BOCHENG ZHONG, Viola

SILVER PRIZE

Yiyang Xue, Cello

Devery Greaux / Harriet Lucas, Violin

Wang zeyi, Conducting

Makoto Asaizumi, Piano

Gu Yongcheng, Vocal

Lennard Cloutier, Flute

BRONZE PRIZE

Archie Chen, Harp

Montaigu Brusse, Conducting

Angus Glover / Willow Andrade, Piano

Herman Carson, Viola

Raynell Lebel / Evelyn Wang, Vocal

Freya Shaw / Ruishen Chen, Violin

Zhongqi Shen, Organ

 

Advanced (Age 18-22)

GOLD PRIZE

Nuria Ángel López / Pia Majerič, Flute

Michał Selwesiuk, Piano

SILVER PRIZE

Pariyakorn Tankanarat, Piano

Zhang JiaMin, Vocal

BRONZE PRIZE

Cynthia Harrison, Flute

Perren Roberge, Oboe

 

Young Artist (Age 14-17)

GOLD PRIZE

Zofia Jakubowska, Flute

Reah Kim / Eunjo Leem, Piano

Xiaolin Guo, Violin

SILVER PRIZE

Yilin Zhang, Cello

Tiffany Zhang / Enya Wong, Piano

Howard Zhou, Violin

BRONZE PRIZE

FONG CHING, Piano

Phillip Garza, Violin

Christine Juarez / Zhu Chen, Cello

 

Youth (Age 11-13)

GOLD PRIZE

Yejune Yong, Piano

Shotika Pruksananont / MISS PITCHAYAWADEE SIRANARAKUN, Drums

RUISHAN HE, Flute

CAO TRUC LINH, Violin

Nachayada Tengprasert, Vocal

SILVER PRIZE

Santiago Gibbons, Flute

Abbie Lang, Drums

Mahnoor Garrett / Chuxing Liu, Vocal

Aayan Mathis, Piano

BRONZE PRIZE

Ch'o Eun-Jin / Dollie Hills, Piano

Tina Howe, Flute

Chane Bouillion, Feng Xin, Vocal

Neil Lam, Guitar

 

Junior (Age 8-10)

GOLD PRIZE

Prem Tharahirunchot, Piano

Claire Wu, Violin

SILVER PRIZE

Ow Yong Shao, Piano

Zhang Youjie, Violin

BRONZE PRIZE

Lila Scott, Piano

Ellena Owens, Violin

 

Prodigy (Age 7 and younger)

GOLD PRIZE

Enya Chang Shan Yann, Piano

Emily Katniss, Piano

Ko Tsz Kiu Atom, Piano

SILVER PRIZE

Articha Satavatin, Piano

Pintra leeswadtrakul, Piano

Alysha Randall, Violin

BRONZE PRIZE

Premboon Kittiwatanachote, Piano

Betty Stevens, Guitar

Ethel Lam, Piano

bottom of page